in het nieuws

NZa Zorgspecifieke Concentratietoets

Rosmalen, 22 augustus 2023

Betreft: Zorgspecifieke Concentratietoets

Aan alle patiënten van Atlas Dental Care,

Wanneer we als zorgaanbieder de grens van 50 personen die zorg verlenen in Nederland overschrijden hebben we goedkeuring nodig van de NZA middels een zorgspecifieke concentratietoets. Een onderdeel hiervan is dat de NZa toetst of de stakeholders (oa onze medewerkers, zorgverleners en patiënten) op een zorgvuldige wijze betrokken zijn bij de voorbereiding van de concentratie (lees in dit geval: overname van een andere tandartsenpraktijk). In dat kader beoordeelt de NZa of de stakeholders op de volgende wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen:

  • Tijdig, schriftelijk en begrijpelijk
  • In de gelegenheid zijn gesteld hun oordelen en aanbevelingen daarover kenbaar te maken
  • Deze oordelen en aanbevelingen door de zorgaanbieder (Atlas in deze) gemotiveerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie (overname).


De rol die de wetgever aan de verschillende stakeholders heeft toebedeeld is voor iedere stakeholder in beginsel hetzelfde, namelijk een adviserende rol bij de besluitvorming over de concentratie (en ook louter adviserend).

Met Atlas Dental Care zijn we voornemens om rond 1 november 2023 Tandartsenpraktijk Loenen (www.tploenen.nl) over te nemen.

Onze vraag naar u, als stakeholder, is de volgende: heeft u adviezen hoe we deze concentratie het best mogelijk kunnen invullen, dit op vlak van:

  • Tandheelkundige zorg
  • Integratie
  • Backoffice (administratie, HR, inkoop, kwaliteitscontrole, marketing & communicatie, financiën, ICT)
  • Algemeen management


Indien er adviezen zijn dewelke u graag zou delen kan dit op het volgende mailadres: administratie@atlasdentalcare.eu met als onderwerp “Advies mbt Zorgspecifieke Concentratietoets Nza – Loenen”. Wij gaan deze adviezen persoonlijk lezen en mee in overweging nemen in onze besluitvorming hoe we de overname verder vorm gaan geven. Graag zien we de eventuele adviezen binnenkomen voor 3 oktober 2023. Adviezen die later binnenkomen zullen we wel beoordelen en indien mogelijk verwerken, maar niet meenemen richting de NZa.

Alvast bedankt voor uw tijd en energie.
Vriendelijke groeten,

Vincent Mazairac en Berend Wauters
Tandarts-Directeur en Directeur Atlas Dental Care

Ook in het nieuws..

Inclusiviteit en diversiteit

Als groep van Tandartsenpraktijken en laboratoria hebben we een maatschappelijke functie, zowel medisch als sociaal. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt en

Lees meer »